Psychedelica

Psychedelica zijn bewustzijnsverruimende middelen, die al duizenden jaren gebruikt worden in de tradities van inheemse volken. In onze samenleving is er de laatste jaren hernieuwde interesse naar deze middelen en hun helende werking. 

Voor veel mensen hebben deze middelen een positieve uitwerking op hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zij hebben tijdens (en soms na) het gebruik een diep spirituele ervaring, die voor sommigen levensveranderend is. Dat wil overigens niet zeggen dat het gebruik voor iedereen een prettige of betekenisvolle ervaring is of dat het gebruik van psychedelica voor iedereen het goede is om te doen. 

De bekendste psychedelica zijn paddenstoelen (paddo’s of truffels), met de werkzame stof psilocybine, Ayahuasca en LSD. Hoewel verkoop van een aantal van deze middelen in Nederland verboden is, is aangetoond dat deze op zichzelf niet verslavend zijn en niet schadelijk zijn voor het lichaam. Het gebruik van Ayahuasca en hoge doseringen psilocybine vindt vaak onder begeleiding plaats. 

De setting en de mindset zijn belangrijke  randvoorwaarden. Hiermee vergroot je de kans op een positieve en betekenisvolle ervaring:

  • Zorgvuldige voorlichting en informatie vooraf.
  • Een goede voorbereiding: zoals geen alcohol, voedingsrestricties, nuchtere maag.
  • Een fijne plek: warm, veilig, rustig.
  • Begeleiding tijdens de ervaring: iemand die zelf nuchter is.
  • Begeleiding na de ervaring: om de ervaring te integreren in het dagelijks leven. 

De laatste jaren wordt de therapeutische waarde van psychedelica herontdekt en vindt er veel wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten bij verslaving, depressie en trauma. De uitkomsten zijn hoopgevend.