Uitgangspunten Astare

Astare is opgericht met de volgende uitgangspunten

Mensbeeld
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen gezondheid ervaren wanneer ze zich verbonden voelen met anderen, trots kunnen zijn op wat ze doen en in vrijheid hun dromen kunnen verwezenlijken.

Kijk op zorg
Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens die een beroep doet op zorg, gezien en gehoord wil worden. Als hulpverleners zijn we dichtbij, naast de ander, aandachtig, respectvol, nieuwsgierig en zonder oordeel.

Cultuur
We bouwen aan een zachte, open en inclusieve cultuur. Daarin is weinig ruimte voor status en ego’s, we werken als team samen aan onze doelen, ieder met een eigen domein van expertise.

Duurzaamheid
We proberen onze voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Bij alles wat we doen houden we zoveel als mogelijk rekening met het welzijn van mens, dier & planeet.

De rol van geld
Geld is veranderkracht: bij iedere transactie die we doen proberen we een positieve verandering in gang zetten. We willen graag de échte prijs betalen van producten en diensten die we afnemen, niet de laagste. Impact gaat altijd boven winst.

Community
We bouwen aan een netwerk van mensen die met elkaar een positieve verandering in gang willen zetten in de GGz. We maken van onze locaties fijne plekken waar mensen graag zijn en zich welkom voelen.

Ontwikkeling
We dragen zorg voor de groei en positieve verandering van onszelf en van elkaar. Met onze lezingen, trainingen en andere evenementen willen we mensen verbinden, inspireren en aanzetten tot denken.

Ondernemerschap
Op zoek naar vragen, antwoorden en oplossingen zijn we voortdurend in ontwikkeling. We stimuleren ondernemerschap en creativiteit en staan open voor nieuwe ideeën.