Wat is IPS?

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een werkwijze om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij het krijgen en houden van een betaalde baan of opleiding. De methode gaat ervan uit dat deelnemen aan werk beschermend en normaliserend werkt. Mensen worden niet anders behandeld, dus worden betaald voor hun inspanningen en nemen daarvoor ook de verantwoordelijkheid.

Hoe werkt het?

IPS heeft de volgende uitgangspunten:

  • Regulier werk of opleiding is het doel
  • Niemand wordt uitgesloten
  • Integratie van zorg, werk en opleiding (tegelijkertijd) door nauwe samenwerking en afstemming
  • De voorkeur van de werkzoekende is leidend
  • IPS helpt bij werk en bij inkomen (loon en uitkering)
  • Eerst wordt gezocht en geplaatst en daarna worden mensen gericht getraind (in plaats van langdurige training vóór plaatsing)
  • Gericht op kansen: vanuit verschillende netwerken op zoek naar opleidingen en banen
  • Langdurige ondersteuning aan werkzoekende en werkgever, ook op de werkvloer

Wat moet je weten?

Het idee van IPS is dat iedereen die dat wil, kan werken in een reguliere baan. Mensen worden snel geplaatst en leren vervolgens vanuit de praktijk en op de werkvloer. Als mensen willen studeren helpt de trajectbegeleider bij het vinden van een reguliere opleiding, soms in combinatie met een werkplek of stage. Mensen lopen in dit proces van werken of studie tegen allerlei dingen aan, bijvoorbeeld wat ze wel en niet willen vertellen over hun achtergrond tijdens een sollicitatiegesprek. Het gaat dus niet niet alleen om het zoeken naar en het vinden van werk, maar ook om ondersteuning bij die bijkomende vragen en onzekerheden.

Meer weten over IPS en ervaringen van anderen lezen? Kijk op www.werkenmetips.nl

Astare jobcoaching werkt met erkende IPS coaches. Meer informatie over een IPS traject bij Astare?

Neem contact met ons op.