Wat is het veranderingsmodel?

Het veranderingsmodel van Prochaska en DiClemente (2002) maakt inzichtelijk via welke zes wegen gedragsverandering tot stand komt. Het model wordt veel gebruikt binnen de verslavings- en forensische zorg en vormt de basis van de motiverende gespreksvoering. Het uitgangspunt is dat mensen zich altijd in één van de zes fasen bevinden.

Hoe werkt het model?

De zes fasen:

  • Voorbeschouwing: er is onwetendheid over de negatieve gevolgen van gedrag en er bestaat geen enkele overweging om het gedrag te veranderen.
  • Beschouwing: er ontstaat een overweging om het gedrag te veranderen, maar er zijn nog veel ambivalente gevoelens. Mensen beginnen er langzaam over te praten en zoeken informatie.
  • Beslissing: hier ontstaat het voornemen om het gedrag daadwerkelijk te veranderen en er worden voorbereidingen getroffen
  • Actieve verandering: het nieuwe gedrag wordt uitgeprobeerd.
  • Consolidatie: volhouden van het nieuwe gedrag en afscheid nemen van het oude gedrag.
  • Terugval: soms is de gedragsverandering succesvol, maar het gaat niet altijd (in één keer) goed.

Hoe kun je het gebruiken?

In de begeleiding van mensen krijg je te maken met probleemgedrag. Gedurende dat probleemgedrag kunnen ze zich in een van de zes fasen bevinden. In elke fase is iets anders nodig. Onderzoek en geef informatie in de fase van voorbeschouwing, denk actief mee in de fase van beschouwing, ondersteun en moedig aan in de fase van actieve verandering en vang mensen op in de fase van terugval. Het model kun je gebruiken om te begrijpen waar de ander is in zijn veranderingsproces en om je interventie daarbij aan te laten sluiten. Je helpt mensen met het ontwikkelen van hun (interne) motivatie, dit vergroot de kans op een succesvolle gedragsverandering.

Het veranderingsmodel