Wat is de Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse (TA) is een persoonlijkheidstheorie en een behandelmethode die in de jaren 50 door Eric Berne is ontwikkeld. Uitgangspunt van de Transactionele Analyse is dat mensen door ervaringen in hun kinderjaren besluiten nemen over zichzelf en hun omgeving. Positieve besluiten die ze nemen stimuleren groei en ontwikkeling, negatieve besluiten werken belemmerend. Positieve en negatieve besluiten vormen samen het script van de verdere levensloop.

Hoe werkt de methode

In de omgang met anderen vertonen mensen verschillend gedrag. De TA koppelt drie clusters van gedragingen, gedachten en gevoelens aan de ontwikkeling van het individu: egoposities.
1 Kind-ego positie. Denken, voelen en handelen zoals we deden toen we kind waren
2 Ouder- ego positie. Denken, voelen en handelen zoals we onze ouders zagen doen.
3 Volwassenen-ego positie. Denken, voelen en handelen op basis van wat we in het hier en nu waarnemen.

Vanuit de positie van kind, ouder of volwassene communiceren mensen met elkaar. Wanneer mensen vanuit dezelfde ego positie op elkaar reageren, wordt gesproken van complementaire transacties. Deze zijn bevredigend, kunnen lang blijven bestaan maar zijn statisch en belemmeren groei. Wanneer mensen vanuit een andere egopositie op elkaar reageren, wordt gesproken van een gekruiste transacties. Deze zijn onbevredigend en blokkeren de communicatie.

Wat kun je doen

In de begeleiding van mensen en in de samenwerking met collega’s kom je verschillen tegen in de manier waarop communicatie plaatsvindt. Het is goed je te realiseren dat mensen de egoposities alledrie in zich hebben, dat ze sterke en zwakke kanten hebben en dat ze bewust of onbewust ingezet worden.
Wanneer je opmerkt dat de communicatie stroef of juist soepel verloopt, kun je kijken vanuit welke ego-posities jij reageert op anderen en vice versa. Hoe meer inzicht je hebt wanneer en waarom je vanuit een van de drie ego-posities reageert, hoe beter je in staat zal zijn ze (doel)bewust in te zetten. Hiermee verander je ook het gedrag van de ander.

Bibliotheek

boek

Transactionele Analyse
Ian Stewart & Vann Joines

Boek

Dit ben ik
Lieuwe Koopmans

lezing
boek

Mens Erger Je Niet
Eric Berne

boek

Morgen ben ik een leeuw
Arnhild Lauvang

boek

Vang me als ik val
Nicci French

boek

De dag waarop mijn dochter gek werd
Michael Greenwald