Wat is een suïcidaliteit

Suïcidaliteit is het denken aan en bezig zijn met zelfmoord. Het zijn gedachten, fantasieën, plannen, overwegingen zijn over de dood (hoe het zou zijn om dood te zijn) of om een einde aan het eigen leven te maken. Soms treffen mensen voorbereidingen of doen zij een poging om zelfmoord te plegen.

Hoe herken je het

Mensen die zelfmoordgedachten hebben, schamen zich daar vaak voor of hebben het gevoel dat ze daar met anderen niet over kunnen praten. Ze voelen zich bezwaard, hebben het gevoel anderen tot last te zijn, voor gek verklaard te worden of abnormaal te zijn. Veel mensen raken daardoor eenzaam en geïsoleerd. Mensen lopen vaak rond met veel twijfels, wanhoop, verdriet en negatieve gedachten over zichzelf en de toekomst. Vaak hebben mensen het gevoel dat ze de regie op hun leven, en de verbinding met anderen (voorgoed) zijn kwijtgeraakt. Suïcidale gedachten komen voor als mensen depressief zijn, maar ook wanneer mensen een groot verlies ervaren (scheiding of overlijden) of op een andere manier in het nauw komen, bijvoorbeeld door schulden, angst te worden ontmaskerd of publiekelijk onteerd (bijvoorbeeld door pesten of op social media). Ook een duurzaam gevoel er niet bij te horen, niets waard te zijn, onzekerheid, afwijzing en mislukkingen kunnen gedachten aan zelfmoord oproepen.

Wat kun je doen

Vraag mensen of ze weleens aan zelfmoord denken, wees nieuwsgierig naar het antwoord en oordeel niet. Wees niet bang dat je mensen door ernaar te vragen op gedachten brengt. Laat mensen hun verhaal doen, help hun de gedachten op een rijtje te krijgen. Laat mensen weten dat je hun openheid waardeert en verdraagt en dat ze niet alleen zijn. Laat adviezen en hele praktische oplossingen achterwege, maak de problemen niet kleiner (door bijvoorbeeld te zeggen dat het wel meevalt), maar sluit aan, maak contact en informeer wat mensen nodig hebben. Vaak willen mensen niet dood, maar willen ze vooral zo niet verder leven; ze willen een oplossing, een uitweg uit een leven dat zo zwaar aanvoelt.

Geef mensen nooit de opdracht het te laten en vraag ze nooit die belofte te doen. Daarmee verbreek je het gesprek en verzwaar je de situatie. Nodig mensen uit het verdriet en de wanhoop met je te delen en laat weten dat je er bent.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0900-0113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.

Bibliotheek

video

Empathy
Brene Brown

lezing

Hoop doet leven
Jan Mokkenstorm

boek

Moedervlekken
Arnon Grunberg

boek

Hoop doet leven
Jan Mokkenstorm

boek

Toen ik je zag
Isa Hoes

boek

Ik heb je nooit een rozentuin beloofd 
Hannah Green

boek

Veronika besluit te sterven
Paulo Coelho

docu

In het hoofd van mijn zusje
Ingrid Kamerling