Wat is SGLVG

De term SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord, Licht Verstandelijk Gehandicapt, de laatste tijd wordt ook de term SGLVB (idem, maar licht verstandelijk beperkt) gebruikt. Het is een aanduiding voor een groep mensen die zowel een intellectuele beperking als een gedragsprobleem heeft. Het is geen classificatie of stoornis en de term zegt in feite niets over de aard en ernst van individuele problematiek. In de praktijk is de problematiek zeer uiteenlopend en wordt deze vooral gekenmerkt door complexiteit en comorbiditeit: het voorkomen van diverse stoornissen tegelijkertijd. Naast problemen met het begrijpen en overzien van situaties hebben mensen vaak problemen in het reguleren van hun emoties en het beheersen van hun gedrag en impulsen. Ook traumatisering, verslaving, problemen met justitie en problemen met seksualiteit kunnen een rol spelen.

Hoe herken je het

De problematiek is complex en doet zich op diverse levensterreinen voor. Mensen kunnen moeite hebben ingewikkelde en sociale situaties te overzien en hierop te anticiperen. Ze hebben vaak een concrete denktrant en benaderen de wereld in zwart-wittermen. Het ordenen en structureren van informatie gaat vaak moeizaam en mensen hebben minder oog voor details en nuancering. Soms kunnen zij zich moeilijk verplaatsen in anderen en zijn vooral gericht op hun eigen behoeften en wensen. Hierdoor raken mensen gemakkelijk in conflict met hun omgeving. Door een klein repertoire aan vaardigheden kunnen zij de emoties die dan ontstaan (vaak gevoelens van onveiligheid, wantrouwen en stress) moeilijk hanteren. Vaak kunnen mensen de complexiteit van het dagelijks leven niet op eigen kracht het hoofd bieden en zijn daardoor niet altijd in staat volledig zelfstandig te leven.

Wat kun je doen

Afhankelijk zijn van de zorg van anderen is per definitie een aantasting van de autonomie en zelfbeschikking. In de zorg voor mensen is het van belang dit te onderkennen. Zorg, hulp en ondersteuning hebben dus naast voordelen ook altijd een keerzijde. Wees nieuwsgierig naar de mens met wie je werkt en onderzoek steeds waar mogelijkheden en kwaliteiten liggen. Ontdek hoe jij kan helpen deze zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Probeer vooral te helpen in het begrijpelijk maken van de situatie, door de complexiteit in behapbare onderdelen te vertalen. Anticipeer op mogelijke gevoelens van stress, wantrouwen en onveiligheid door betrouwbaar en begrijpelijk te zijn en gemaakte beloften na te komen. Druk je uit in voor de ander begrijpelijke, concrete taal, én spreek volwassen mensen als zodanig aan. Leg uit wat die ander niet vanzelfsprekend doorziet en biedt een kader voor het hier en nu. Reik mensen mogelijkheden aan hun emoties en gedrag te reguleren, bijvoorbeeld door het bieden van afleiding of troost, het geven van uitleg of wees in de buurt voor gezelschap.