Wat is pedofilie

Pedofilie is een seksuele voorkeur voor kinderen en pubers en wordt beschouwd als stoornis in de seksualiteit. Het is niet hetzelfde als pedoseksualiteit waarmee seksueel handelen met minderjarigen wordt bedoeld en wat daarom strafbaar is. Pedofilie hoeft dus niet te leiden tot een zedendelict, maar geeft daar wel een verhoogde kans op. Hoewel pedofilie en misbruik van kinderen vaak in één adem worden genoemd, plegen niet-pedofiele daders het grootste deel van de zedendelicten met minderjarige slachtoffers.

Hoe herken je het

Veel mensen met pedofilie, meestal mannen, beleven voortdurend het dilemma van het zich aangetrokken voelen tot kinderen en de angst voor de maatschappelijke en strafrechtelijke veroordeling daarvan. Sommigen ervaren het als een kracht waarmee zij voortdurend in strijd zijn omdat het henzelf en anderen beschadigt wanneer zij aan hun seksuele gevoelens toegeven. De angst voor sociale uitsluiting en geweld maakt dat mensen zich vaak terugtrekken en een sociaal geïsoleerd leven leiden. Bij sommige mensen komen relaties met leeftijdsgenoten moeizaam tot stand. Anderen slagen daar goed in en hebben naast een pedofiele voorkeur een intieme relatie met een volwassene.

Wat kun je doen

De maatschappelijke afkeer van en gevoeligheid voor pedofilie is groot. In de begeleiding van mensen met pedofilie is het achterwege laten van je oordelen en het beseffen van je eigen afkeer of angst de grootste uitdaging. Bedenk dat respecteren van pedofiele mensen niet hetzelfde is als het goedkeuren van seks met minderjarigen. Maak dus onderscheid in de persoon, zijn pedofiele gevoelens en zijn seksuele gedrag. De eerste neiging kan zijn om afstand te nemen, terwijl juist door het contact en door de nabijheid de kans op succes van een behandeling het grootst is. Sociaal isolement en daarmee het ontbreken van corrigerende en steunende sociale relaties wakkert immers allerlei vormen van afwijkend gedrag aan. Actieve deelname aan het volwassen sociaal maatschappelijk leven en de mogelijkheid gevoelens, dilemma’s en verleidingen met anderen te kunnen delen, dragen bij aan het voorkomen van seksueel toenadering zoeken tot minderjarigen. Mensen zullen alleen openheid geven en steun zoeken wanneer zij het gevoel hebben niet op voorhand te worden veroordeeld. Ondersteun mensen bij het zoeken naar manieren om de verleidingen het hoofd te bieden en probeer samen met mensen zicht te krijgen op risicosituaties. Zorg dat je in de buurt en beschikbaar bent en bouw met hen aan het aangaan en onderhouden van contacten met leeftijdgenoten.

Bibliotheek

boek

Muidhond
Inge Schilperoord

film

Jagten
Thoms Vinterberg