Wat is Open Dialogue

Open Dialogue is een manier om mensen die een psychose hebben te begeleiden. De methode komt uit Finland en is daar succesvol. De Open Dialogue wordt begeleid door twee (getrainde) professionals die mensen in hun eigen omgeving helpen en ondersteunen tijdens de psychose. Zij doen dit helemaal samen met de persoon die psychotisch is én zijn eigen steunsysteem (familie en vrienden). De methode heeft als uitgangspunt dat de wensen van degene die psychotisch is, onvoorwaardelijk worden gerespecteerd.

Het belangrijkste is dat er een gesprek tot stand komt tussen alle betrokkenen, met ruimte voor ieders verhaal. Er worden geen snelle of overhaaste beslissingen genomen. Iedereen is bij alle discussies en beslissingen aanwezig (bijvoorbeeld over het nemen van medicatie, het overwegen van een opname), is even belangrijk en wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd en gerespecteerd. Er is dus nooit een vergadering over de persoon in crisis zonder dat die persoon zelf aanwezig is. Hierdoor ontstaat een volledig transparant proces.

Het gesprek gaat over de betekenis van de crisis en van de ervaringen. Iedereen die aanwezig is krijgt hierdoor zicht op elkaars beleving en samen wordt gezocht naar de betekenis van de ontwrichting. Hierdoor ontstaat begrip en samenwerking. Er is niet alleen begrip voor en ondersteuning van de persoon wiens leven tijdelijk uit balans is, maar ook voor de direct betrokkenen. Zo wordt individuele hulp en hulp voor het systeem samen gebracht.

In de methode van Open Dialogue is de rol van de professional anders dan gebruikelijk. Het gaat vooral om het zorgen voor een open gesprek, waarin niet vooraf een plan is uitgezet of anderen overtuigd moeten worden. Het is samen nadenken, zonder oordeel en zonder dat de overtuiging, de wens, de ervaring of agenda van één persoon (meestal de professional) de boventoon voert. De professional volgt het proces met een open blik, met aandacht voor wat er ‘nu’ gebeurd. Er is ruimte dingen niet te weten, onzeker te zijn en dat uit te spreken. Er ontstaan (soms heftige) emoties, maar die hoeven niet geïnterpreteerd of opgelost te worden.

Open Dialogue heeft een aantal uitgangspunten:

  1. De hulp voor de persoon en het systeem moet snel beschikbaar zijn: binnen 24 uur.
  2. Het sociaal netwerk is vanaf het eerste moment betrokken.
  3. De methode is flexibel en mobiel: de duur, plaats en inhoud van de behandeling is afgestemd op de behoefte.
  4. De behandelaar die het eerste contact heeft is en blijft verantwoordelijk voor het vervolg.
  5. Zowel ambulant als klinisch (als een opname nodig is), als eventueel op een later moment bij terugval wordt de zorg door dezelfde mensen uitgevoerd.
  6. Het doel is niet het stellen van een diagnose, maar de betekenis van de crisis.
  7. Tolerantie voor onzekerheid staat voorop en krijgt ruimte.