Wat is de DSM-5

De DSM-5 is de in mei 2013 uitgekomen nieuwste versie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) en is de opvolger van de DSM IV-T-R (zie DSM IV). De DSM is internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen. Het is overigens niet het enige systeem. Ook de World Health Organisation biedt een classificatiesysteem (ICD-10), waarvan binnenkort de elfde editie verschijnt. De ICD-10 wordt veel gebruikt in de ons omringende landen.

Wat is er nieuw

De veranderingen in de beschrijving en indeling van stoornissen in de DSM-5 zijn grotendeels tot stand gekomen op basis van verworven wetenschappelijke inzichten. Wetenschappelijke onderbouwing en een betere beschrijving van stoornissen waren de belangrijkste doelstellingen van de DSM-5. De bedoeling is dat de DSM-5 een handleiding wordt die voortdurend in beweging blijft en waarin nieuwe inzichten uit de wetenschap gemakkelijk in een update kunnen worden opgenomen. Daarom is de Romeinse IV vervangen door een gewone 5. De DSM-5 biedt meer ruimte voor het specificeren van ernst, de mate van beperkingen en voor individuele verschillen binnen dezelfde categorie stoornissen. Verder verdwijnt het 5-assensysteem.
De nieuwe DSM-5 (versie 5.1) kent drie delen: sectie I bevat uitleg en instructies voor gebruik. Sectie II bevat de beschrijving van de stoornissen, onderverdeeld in 20 categorieën. In sectie III zijn mogelijk toekomstige ontwikkelingen opgenomen die eerst nog verder onderzoek vereisen. Bij verdere wetenschappelijke onderbouwing kunnen die wijzigingen in sectie II van een volgende versie worden opgenomen. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor een dimensionele benadering voor het beschrijven van persoonlijkheidsstoornissen. Er zijn enkele nieuwe stoornissen beschreven, zoals ‘hoarding’ (buitensporig verzamelen en geen spullen kunnen weggooien, ongeacht de waarde) en gokken. Verder zijn enkele stoornissen geheel verdwenen en zijn van sommige stoornissen zoals schizofrenie en autisme de subtypen vervallen. Sommige verschijnselen zoals suïcidaliteit, paniekaanvallen, ernst en mate van inzicht kunnen apart worden vermeld. De meeste veranderingen betreffen een aanscherping of verruiming van de criteria of een wijziging in de indeling.

Wat moet je weten

De DSM-5 heeft een proefperiode van twee jaar, wat inhoudt dat de DSM-5.1 pas in 2015 in de Verenigde Staten in gebruik wordt genomen. Er is nog geen Nederlandse vertaling gemaakt. De komende tijd wordt duidelijk wat er in de Nederlandse GGZ-praktijk zal veranderen als deze versie van de DSM-5 de huidige DSM-IV echt gaat vervangen.

Astare is opgericht in 2011 als specialistisch uitzendbureau in de GGz. Met een groeiend netwerk van bevlogen professionals dragen we dagelijks onze visie uit op verschillende niveaus binnen verschillende zorginstellingen verspreid over Nederland. Vanaf drie locaties (Utrecht, Tilburg & Zwolle) bedienen we onze opdrachtgevers en teamleden. Het Latijnse Astare betekent ‘erbij zijn’. Het is onze visie op zorg in twee woorden. Naast die ander, respectvol, nieuwsgierig en zonder oordeel. Op de gevels van onze vier kantoren staat niet onze bedrijfsnaam maar de korte zin: Durf te dromen. Voor ons en voor onze teamleden een dagelijkse herinnering dat het in de zorg niet alleen maar over moeilijkheden en problemen van mensen moet gaan, maar vooral ook over talenten en (verloren)dromen. Nieuwsgierig? Bel ons of vul het contactformulier in.

Bibliotheek

boek

De DSM-5 voorbij
Jim van Os

boek

Terug naar normaal
Allen Frances

docu

De bijbel van de psychiatrie
Labyrint

boek

DSM 5
APA