Wat is de DSM-5?

De DSM-5 is de in mei 2013 uitgekomen laatste versie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). De DSM is internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen. Het is overigens niet het enige systeem. Ook de World Health Organisation biedt een classificatiesysteem, de ICD-11 (juni 2018). De ICD-11 wordt veel gebruikt in de ons omringende landen.

De beschrijving en indeling van stoornissen in de DSM-5 zijn grotendeels tot stand gekomen op basis van verworven wetenschappelijke inzichten. Wetenschappelijke onderbouwing en een betere beschrijving van stoornissen waren de belangrijkste doelstellingen van de DSM-5. De bedoeling is dat de DSM-5 een handleiding is die voortdurend in beweging blijft en waarin nieuwe inzichten uit de wetenschap gemakkelijk in een update kunnen worden opgenomen. De DSM-5 biedt ruimte voor het specificeren van ernst, de mate van beperkingen en voor individuele verschillen binnen dezelfde categorie stoornissen.

De DSM-5 kent drie secties:

  1. Uitleg en instructies voor gebruik
  2. Beschrijving van stoornissen, onderverdeeld in 20 categorieën
  3. Mogelijk toekomstige ontwikkelingen die eerst nog verder onderzoek vereisen

Zodra er genoeg wetenschappelijke onderbouwing is voor de in sectie 3 beschreven ontwikkelingen, worden deze in een volgende versie opgenomen in sectie 2. Dit geldt bijvoorbeeld voor een dimensionele benadering voor het beschrijven van persoonlijkheidsstoornissen. Ook zijn enkele relatief nieuwe stoornissen beschreven, zoals ‘hoarding’ (buitensporig verzamelen en geen spullen kunnen weggooien, ongeacht de waarde) en gokken. Sommige stoornissen zoals schizofrenie en autisme de subtypen zijn vervallen. Sommige verschijnselen zoals suïcidaliteit, paniekaanvallen, ernst en mate van inzicht kunnen apart worden vermeld. De meeste veranderingen (t.o.v. de vorige versie) betreffen een aanscherping of verruiming van de criteria of een wijziging in de indeling.

Dit bericht delen? Dat kan!

Bibliotheek

boek

De DSM-5 voorbij
Jim van Os

boek

Terug naar normaal
Allen Frances

docu

De bijbel van de psychiatrie
Labyrint

boek

DSM 5
APA