Wat is een depressie

Mensen die depressief zijn, voelen zich somber, lusteloos en moedeloos. Er komt tijdens die periode weinig of niets uit hun handen en ze zien de toekomst somber in. Ze hebben soms nauwelijks interesse meer in de zaken die voorheen hun belangstelling hadden. Een depressie kan weken, soms maanden duren. Heel vaak volgt een depressie op een periode van tegenslag, verlies, of als reactie op een (soms duurzame) bedreigende of stressvolle situatie. Vaak hebben mensen in die situatie het gevoel gehad geen invloed te hebben kunnen uitoefenen of in hun autonomie te zijn aangetast. Situaties als ziekte, het overlijden van een betekenisvol iemand, ontslag, echtscheiding, maar ook sociaal geweld zoals pesten of eenzaamheid kunnen tot depressie lijden.Soms is het leven voor mensen met een depressie zo donker, zwaar en uitzichtloos, dat ze het willen beëindigen. Gedachten aan zelfmoord komen veel voor. De meeste mensen met een depressie plegen geen zelfmoord.

Hoe herken je het

Mensen met een depressie trekken zich vaak terug uit de dagelijkse activiteiten en vermijden het sociale contact. Maar het komt ook voor dat een depressie lange tijd onder een presentatie van ogenschijnlijk welbevinden verborgen blijft. Soms kost de zelfzorg zoals opstaan, douchen en eten en het op eigen kracht structureren van de dag grote moeite. Tijdens een depressie kan de eetlust afnemen en het slaapritme verstoord raken (minder of meer slapen). Mensen verliezen de energie nieuwe initiatieven te ontplooien. Ze kunnen niet meer de inspanning leveren die nodig is om het leven kleur te geven. Ze raken soms zo verstrikt in somberheid en een pessimistisch gedachtespoor dat er nauwelijks ruimte is voor het zich verdiepen in anderen. Het gevolg kan zijn dat mensen daardoor in een isolement terechtkomen.

Wat kun je doen

Toon begrip voor de moeilijke situatie waarin mensen die depressief zijn verkeren en voor de moeite die het hun kost in het contact te blijven. Laat weten dat hun aanwezigheid gewaardeerd wordt en accepteer het wanneer het desondanks niet lukt deel te nemen. Informeer naar gevoelens en gedachten en vraag wat je kan betekenen. Heb aandacht voor het verhaal dat mensen misschien met je willen delen. Informeer wat er met hen is gebeurd en of het bespreken daarvan hun situatie kan verlichten. Wees niet bang te infomeren naar zelfmoordplannen en laat mensen ook die gedachten met je kunnen delen. Neem het serieus, stel je oordeel uit en breng je collega’s op de hoogte.

Bibliotheek

boek

PAAZ
Myrthe van der Meer

boek

Toen ik je zag
Isa Hoes

boek

Kikker gaat fietsen
Maarten van Buuren

film

A Single Man
Tom Ford