Wat is dementie

Dementie is geen ziekte op zich, maar een proces van geleidelijke achteruitgang van verschillende cognitieve functies. Er zijn meer oorzaken, de meest bekende is dementie ten gevolge van Alzheimer. Meestal wordt het in de loop van de tijd erger en is het onomkeerbaar. De samenhang tussen het ik en de fysieke en sociale omgeving verdwijnt langzaam.

Hoe herken je het

In het contact kun je dementie opmerken doordat het geheugen van mensen achteruit gaat. Zij komen soms niet meer goed uit hun woorden (afasie) en ze hebben in toenemende mate moeite met alledaagse handelingen, waaronder opstaan, aankleden en koken (apraxie). In het eerste stadium hebben mensen vooral moeite met het aanleren van nieuwe handelingen of het leren kennen van nieuwe mensen. In een later stadium krijgen ze ook moeite met het herkennen van mensen met wie en voorwerpen waarmee ze vertrouwd zijn. Vroege herinneringen en handelingen die zij vroeg in hun leven hebben aangeleerd en geautomatiseerd, blijven het langst intact. Mensen verliezen vaak hun oriëntatie in tijd, plaats en persoon en weten daardoor niet meer waar en in welke tijd ze zijn en wie de ander is. Ze verliezen geleidelijk de grip op de realiteit en daardoor uiteindelijk hun autonomie. Mensen gaan soms in paniek of wanhoop op zoek naar hun geliefden en naar herkenningspunten. Ze beleven dan hun geschiedenis in het heden.
In dit voortschrijdende proces van desoriëntatie kan ook decorumverlies optreden; het gedrag is dan niet meer passend in de context. Het proces van dementie leidt ertoe dat de wereld voor hen steeds vreemder, onbegrijpelijker en schimmiger wordt. De logica van de werkelijkheid valt langzaam uit elkaar. Hierdoor worden ze vreemden in hun eigen omgeving. Dit besef kan hen verdrietig en angstig maken.

Wat kun je doen

Ondersteun waar nodig in zelfzorg, oriëntatie en planning. Breng herkenningspunten en structuur aan. Onderzoek wat mensen nog wel willen en kunnen doen en probeer dat te stimuleren. Vraag niet door als ze het niet meer weten, probeer duidelijk te zijn in je communicatie en blijf hen altijd als volwassenen behandelen. Heb aandacht voor de angst, paniek, frustratie en de schaamte die dementerende mensen kunnen ervaren. Grijp zoveel mogelijk terug op handelingen die ze vroeg in hun leven hebben aangeleerd, daarin kunnen ze nog competentie ervaren.