Wat is autisme

Pervasieve ontwikkelings- of autisme spectrumstoornissen (ASS) ontstaan in de aanleg van het brein en zijn daardoor van blijvende aard. Toch is er veel ontwikkeling mogelijk. Met pervasief wordt bedoeld dat het diep doordringt in alle levensgebieden. Autisme kenmerkt zich door andere structuren voor het verwerken van informatie. Sommige functies werken beter, andere werken anders. Deze andere manier waarop het denken en de informatieverwerking verlopen kan zorgen voor wrijving en wederzijds onbegrip in de sociale interactie.  Doordat de kwaliteit van de verschillende functies zo bepalend is voor de uitingsvorm, kan autisme er heel verschillend uitzien. Vaak hebben mensen heel veel moeite gedaan zich aan te passen aan dat wat in de buitenwereld gangbaar is, ook al gaat dat voor hun helemaal niet vanzelf. Autisme kan dan ook in heel uiteenlopende mate gevolgen hebben voor het dagelijks leven.

Hoe herken je het

Het denken van mensen met autisme verloopt anders. Ze nemen de wereld anders waar en verwerken hun waarnemingen anders. Vaak is hun analyse zuiver en hebben ze feitelijk gelijk, maar krijgen dit doorgaans niet, omdat wat feitelijk waar is, niet de sociale norm is. Ze hebben soms moeite te reageren op wat niet direct tastbaar is, en kunnen zich soms moeilijk een voorstelling maken van wat in de toekomst of buiten hun directe waarneming is. Soms hebben mensen ook moeite met het begrijpen van abstracte concepten. Mensen hanteren taal vaak als manier om feitelijk informatie uit te wisselen, in plaats van als middel om sociale relaties vorm te geven. In een onbegrijpelijke wereld is voorspelbaarheid een belangrijk houvast. Hun interesses en kwaliteiten liggen vaak in de gebieden van de logica (cijfers) en de mechanica (machines). Soms hebben mensen moeite zich een voorstelling te maken van de gevoelens en gedachten van anderen. Daardoor ontstaan gemakkelijk misverstanden en/of conflicten en komen duurzame sociale relaties moeizaam tot stand. Zij hebben een goede detailwaarneming, waardoor ze goed zijn in het opsporen van onregelmatigheden, maar het kost veel tijd en moeite om tot een betekenisvol geheel te komen. Ze hebben soms weinig oog voor de context. Ze zijn vaak consequent, maar kunnen hierdoor op anderen een starre indruk maken.

Wat kun je doen

Voor mensen met autisme vraagt het dagelijks functioneren veel inspanning en afstemming. In de begeleiding is het van belang heel expliciet te zeggen wat je denkt en bedoelt. Veel van onze dagelijkse communicatie vindt plaats buiten de woorden om en wordt meestal moeiteloos door anderen begrepen. Mensen met autisme missen de voelsprieten om tussen de regels door te lezen. Nodig mensen uit te vertellen wat hen helpt in de communicatie en in de leefomgeving. Dat sociale interactie ingewikkeld is, mag er niet toe leiden dat mensen hiervan worden uitgesloten.

Bibliotheek

boek

het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht
Mark Haddon

boek

een reis door het leven van kees
Kees Momma

docu

De Regels van Matthijs
Marc Schmidt