Wat is adhd

ADHD is een stoornis in de aandachtsfunctie: een probleem met het volhouden van de aandacht, in het (hoge) niveau van activiteit en in de mate van impulsiviteit. Er zijn mensen die vooral last hebben van onoplettendheid en mensen die (daarnaast) ook hyperactief zijn. De problemen kunnen aanhouden tot in de volwassenheid. De aard en ernst van de symptomen kan variëren, maar de beperkingen zorgen doorgaans voor significante problemen op diverse levensterreinen zoals school, werk en thuis. ADHD is binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie de meest gestelde diagnose en daarmee ook omstreden. Er kunnen immers heel veel redenen zijn waarom kinderen of volwassenen zich niet kunnen concentreren, zich anders gedragen of onrustig zijn.

Hoe herken je het

Mensen met ADHD zijn energiek en acief. Ze willen veel doen, maar hun gedachten dwalen vaak af. Ze verliezen de richting en het doel van hun activiteiten gemakkelijk uit het oog. Doordat ze moeilijk hun aandacht vasthouden, kosten dagelijkse bezigheden meer tijd. Ze komen vaak te laat op afspraken en maken in de omgang met anderen een onrustige en chaotische indruk. Ze hebben moeite met plannen en organiseren en zijn vaak hun spullen kwijt of vergeten. Door het ontbreken van structuur in hun denken en handelen, verloopt hun informatieverwerking traag en kosten mentale inspanningen als luisteren en lezen soms grote moeite. Sommige mensen met ADHD praten veel en snel. Ze vinden het moeilijk stil te zitten en stil te zijn. Ze kunnen impulsief zijn, vaak hebben ze al gehandeld voordat ze de gevolgen goed hebben overdacht.

Wat kun je doen

Mensen horen vaak al hun hele leven dat ze rustiger en oplettender moeten zijn dan ze kunnen. Die voortdurende correctie door de omgeving kan mensen onzeker en faalangstig maken. Mensen weten vaak goed wat voor hen werkt, vraag daarnaar en probeer samen te zoeken naar oplossingen die de chaos beperken. Help waar het nodig is bij het plannen en organiseren en houd rekening met obstakels in de uitvoering. Verdeel werkzaamheden in kleine, concrete en overzichtelijke taken en informeer wat de ander van jou verwacht. Maak duidelijk wat je van hen verwacht. Spreek je waardering uit en geef mensen ook de ruimte om de dingen op hun eigen manier op te lossen. Wees in de buurt om te helpen waar het nodig en gewenst is, maar geef mensen ook de ruimte het anders en op hun manier te doen.