Handboek GGZ2019-03-14T10:31:15+00:00

ADHD

ADHD is een stoornis in de aandachtsfunctie: een probleem met het volhouden van de aandacht, in het (hoge) niveau van activiteit en in de mate van impulsiviteit…

autisme

Pervasieve ontwikkelings- of autisme spectrumstoornissen (ASS) ontstaan in de aanleg van het brein en zijn daardoor van blijvende aard…

bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis waarbij periodes van lusteloosheid, somberheid en uitzichtloosheid...

borderline

De kern van de borderline persoonlijkheidsstoornis zijn de problemen met het zelfbeeld, de instabiliteit in relaties en de heftige emoties…

dementie

Dementie is geen ziekte op zich, maar een proces van geleidelijke achteruitgang van verschillende cognitieve functies…

depressie

Mensen die depressief zijn, voelen zich somber, lusteloos en moedeloos. Er komt, tijdens die periode, weinig of uit hun handen en ze zien de toekomst somber in…

DSM IV

De DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen…

DSM-5

De DSM-5 is de in mei 2013 uitgekomen nieuwste versie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)…

herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg is hulpverlening die ervan uitgaat dat de kracht om te herstellen van mensen zelf komt en dat zij deskundig zijn…

IPS

Individuele plaatsing en steun (IPS) is een werkwijze om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij het krijgen en houden van een betaalde baan of opleiding…

kernkwadrant

Het Kernkwadrant van Ofman (1992) is een model dat karaktereigenschappen, leerpunten en gevoeligheden van mensen inzichtelijk maakt…

motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een methode die zich richt op gedragsverandering en is geïnspireerd door het veranderingsmodel van Prochaska en DiClemente…

open dialogue

Open Dialogue is een succesvolle methode uit Finland om psychose te behandelen. Deze wordt begeleid door twee (daartoe getrainde) therapeuten die in de eigen omgeving van…

pedofilie

Pedofilie is een seksuele voorkeur voor kinderen en pubers en wordt beschouwd als stoornis in de seksualiteit…

positief leefklimaat

De omstandigheden van een behandeling in een gesloten omgeving zijn per definitie niet optimaal. Mensen zijn niet vrij te doen wat ze willen…

psychofarmaca

psychofarmaca zijn geneesmiddelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen…

psychopathie

Psychopathie is geen psychiatrische diagnose, maar een constellatie van gedragingen, karaktereigenschappen en kenmerken die mensen in meer of mindere mate…

psychose

Een psychose is een toestand waarin het denken en (of) de zintuiglijke waarnemingen tijdelijk zijn vervormd. Er wordt vaak gesproken…

psychose gevoeligheid

Psychosegevoeligheid is de kwetsbaarheid, waarbij mensen gedurende hun leven psychotisch kunnen ontregelen. Er wordt ook…

roos van Leary

De Roos van Leary (1957) is een communicatiemodel dat interactiepatronen tussen mensen vereenvoudigt en daardoor inzichtelijk maakt. De Roos bestaat uit…

SGLVG

De term SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord, Licht Verstandelijk Gehandicapt, de laatste tijd wordt ook de term…

suïcidaliteit

Suïcidaliteit is het denken aan en bezig zijn met zelfmoord. Het zijn gedachten, fantasieën, plannen, overwegingen zijn over de dood…

TBS

In Nederland kan (uitsluitend) de strafrechter naast werk- en vrijheidsstraffen ook behandelmaatregelen opleggen. De meest bekende is de terbeschikkingsstelling (tbs) met dwangverpleging…

totale instituties

Totale instituties zijn organisaties waar mensen voor langere tijd 24 uur per dag, zeven dagen per week verblijven…

veranderingsmodel

Het veranderingsmodel van Prochaska en DiClemente (2002) maakt inzichtelijk via welke wegen gedragsverandering tot stand komt…

verslaving

Verslaving is een toestand van fysieke en/of mentale afhankelijkheid van een middel …