20 mrt

Licht Verstandelijke Beperking & Verslaving

Utrecht
09:30 - 13:00

Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor middelenafhankelijkheid en de consequenties van een verslaving zijn ook nog eens heftiger. Naast deze problematiek spelen vaak ook nog andere zaken zoals psychische problematiek. Het op de juiste manier begeleiden van deze doelgroep is vaak een grote uitdaging. Gelukkig is er vandaag de dag steeds meer aandacht voor het samengaan van psychische stoornissen, verslaving en licht verstandelijke beperking (LVB).

De eerste training richt zich zowel op preventie als op behandeling en ondersteuning van LVB-cliënten die middelen gebruiken, misbruiken of er afhankelijk van zijn. Om LVB-cliënten met verslavingsproblematiek effectief te kunnen begeleiden is het essentieel om kennis over triple-problematiek te vergroten. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk leer je in deze training wat deze problematiek inhoudt en hoe je dit kunt herkennen.

Op 3 april 2023 is het vervolg op deze training. Waar tijdens de eerste training de nadruk ligt op het inzichtelijk maken van LVB en verslavingsproblematiek, staat tijdens de tweede training begeleiding in de praktijk centraal. Het werken met de deze doelgroep vraagt veel van je als begeleider. Inzicht in hoe je deze doelgroep kunt begeleiden is daarom onmisbaar. Tijdens de tweede training wordt de theorie omgezet naar concrete handvatten om in de dagelijkse praktijk om te kunnen gaan met LVB-cliënten met verslavingsproblematiek en mogelijk bijkomende  psychiatrische stoornissen.

Deze training wordt gegeven voor Jurrien Booman.

Waar?

Utrecht, Lange Nieuwstraat 50

Voor wie?

Zorgprofessionals

Kosten

€125
Kosteloos voor Astare teamleden