Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 17 blog entries.

DSM-5

De DSM-5 is de in mei 2013 uitgekomen laatste versie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). De DSM is internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen.

John

‘Kom maar op als je durft’ lijkt hij uit te stralen. De spanning bij andere bezoekers loopt acuut op als John, met zijn handen in de zakken van zijn bomberjack bij het buurthuis binnenstapt.

Verslaving

Verslaving is een toestand van fysieke en/of mentale afhankelijkheid van een middel of een gewoonte. Het verkrijgen en het gebruiken daarvan neemt mensen zodanig in beslag, dat het ten koste gaat van een goed dagelijks functioneren.

Veranderingsmodel

Het veranderingsmodel van Prochaska en DiClemente (2002) maakt inzichtelijk via welke wegen gedragsverandering tot stand komt. Het model wordt veel gebruikt binnen de verslavings- en forensische zorg en vormt de basis van de motiverende gespreksvoering.

Terbeschikkingstelling (tbs)

Terbeschikkingsstelling (tbs) met bevel tot verpleging is de meest bekende behandelmaatregel die uitsluitend een strafrechter kan opleggen, wanneer mensen niet toerekeningsvatbaar zijn en wanneer mensen een aanzienlijk gevaar voor de samenleving zijn.

Totale instituties

Totale instituties zijn organisaties waar mensen voor langere tijd 24 uur per dag verblijven, zoals een gevangenis of psychiatrische inrichting. Het afgesloten zijn van de buitenwereld en de vaak strenge structuur met nauwelijks privacy zorgt voor verlies van rollen die noodzakelijk zijn voor autonomie en identiteit.

Suïcidaliteit

Suïcidaliteit is het denken aan en bezig zijn met zelfmoord. Het zijn gedachten, fantasieën, plannen, overwegingen over de dood (hoe het zou zijn om dood te zijn) of om een einde aan het eigen leven te maken. Soms treffen mensen voorbereidingen of doen zij een poging om zelfmoord te plegen.

Roos van Leary

De Roos van Leary (1957) is een communicatiemodel dat interactiepatronen tussen mensen vereenvoudigt en daardoor inzichtelijk maakt. Het gebruik van de Roos kan helpen bij het analyseren van een vastgelopen en negatief reactiepatroon, bijvoorbeeld tijdens intervisie.

Psychose gevoeligheid

Psychosegevoeligheid is de kwetsbaarheid, waarbij mensen gedurende hun leven psychotisch kunnen ontregelen. De aard en ernst van psychotische verschijnselen kunnen gedurende het leven sterk fluctueren.

Psychofarmaca

Psychofarmaca zijn geneesmiddelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen. Deze medicijnen worden voorgeschreven door een specialist en mogen alleen verstrekt worden door een bevoegd professional.

Positief leefklimaat

De omstandigheden van een behandeling in een gesloten omgeving zijn per definitie niet optimaal. Een gunstige invloed kan met een positief leefklimaat: een veilige omgeving waar mensen worden ondersteund en mogelijkheden zijn om te oefenen en te groeien.

Open Dialogue

Open Dialogue is een succesvolle methode uit Finland om mensen met een psychose te begeleiden samen met het eigen steunsysteem (familie en vrienden). Het uitgangspunt is dat de wensen van degene die psychotisch is, onvoorwaardelijk worden gerespecteerd.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is gericht op gedragsverandering. De kern van de methode is dat de hulpverlener de ander benadert als gelijkwaardig en diens overwegingen voor verandering onderzoekt. De rol van de hulpverlener is de weg naar verandering optimaal te faciliteren.

Licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben problemen in het dagelijks functioneren door een laag intelligentieniveau. Dit betekent vaak dat zij informatie anders en langzamer verwerken en hebben daardoor soms moeite mee te komen in het sociale en maatschappelijke verkeer.

Kernkwadrant

Het Kernkwadrant van Ofman (1992) is een model dat karaktereigenschappen, leerpunten en gevoeligheden van mensen inzichtelijk maakt. Het model gaat uit van kernkwaliteiten: eigenschappen die in het oog springen en onlosmakelijk met mensen verbonden zijn.

Herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg gaat ervan uit dat de kracht om te herstellen van mensen zelf komt en dat zij deskundig zijn op het gebied van hun eigen leven. Het gaat om het verhaal van mensen, over wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat is gebeurd en waar ze heen willen.

Ga naar de bovenkant