Academie

Bij Astare Academie creëren we een plek waar je je kan laten voeden en inspireren om op een andere manier naar zorg te kijken. Die andere manier kenmerkt zich door verdieping, nuances en organiciteit. We hebben een breed perspectief op mensen en menselijk lijden. Vanuit het vertrouwen dat mensen veerkrachtig zijn, zoeken we vanuit dit lijden naar de betekenis en groeimogelijkheden die daaruit voortkomen. We zijn optimistisch en kijken voorbij klachten, symptomen en problemen. Onze aandacht gaat uit naar processen, naar relaties en naar de context. Er is ruimte nodig om te ontdekken wat we niet kunnen weten of meten.

De Academie is gebaseerd op de volgende ideeën:

Organische groei en ontwikkeling
We gaan uit van geleidelijkheid en subtiliteit, niet van scherpe lijnen en snelle oplossingen. Groei ontstaat uit beleving, verwondering en verdieping.

We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn
Daarom investeren we in het verrijken van ons perspectief op de wereld. Door het perspectief op onszelf te verbreden kunnen we de ander beter zien.

We leren door ervaring en verbinden met wat ons raakt
We leren iets als we worden geraakt. Leren gaat daarmee veel verder dan het overbrengen van kennis. Daarmee is een professionele ontwikkeling vooral ook een persoonlijk proces van groei en verbinding. In plaats van na te denken over hoe anderen in elkaar zitten, ervaren we wie we zelf zijn.

We zien de waarde in wat we niet (kunnen) weten en niet (kunnen) meten
We accepteren dat we niet alles kunnen weten (en meten). We laten los dat we de wereld in vastomlijnde vormen kunnen vastleggen en versterken de ‘soft-skills’.